Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Lepiko Developer” Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie przy ul. Skórzewskiej 19, 60-185 Poznań wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629430, NIP 7772834855, REGON 300055776.
Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Skórzewska 19, Skórzewo, 60-185 Poznań lub drogą e-mailową pod adresem: centrala@lepikodeveloper.pl


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/ach rezerwacji oraz przesyłania oferty handlowej
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wskazana w art. 6 ust. 1 a) RODO.


Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu, aż zwróci się Pan/Pani o usunięcie swoich danych osobowych lub nastąpi ustanie celu dla potrzeb którego zostały pozyskane.


Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.


Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, iż konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa rezerwacji i realizacji usługi.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się jedynie dla poprawy jakości obsługi klienta przez pracowników firmy, konsekwencją takiego przetwarzania będzie umieszczenie danych w drukach firmowych.